page view image

VIDSYN MUSIKKFESTIVAL

Informasjon
event image

Vidsyn Musikkfestival finn stad 9. - 10. juni 2023, på småbruket vårt Vidsyn, i Rosendal. Me drøymer om sommar, sol og solnedgang. Gode mennesker, god musikk og god stemning. Om du deler våre draumer så vil me veldig gjerne ha deg med oss på denne musikkfestivalen.

vidsyn vidsynmusikkfestival vidsynrosendalmusikkfestival musikkfestival rosendal

Restriksjoner

For å kunne delta på arrangementet må den som skal bruke billetten være 18 år eller eldre.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpt billett refunderes ikkje.